CENY BILETÓW:
Cennik obowiązuje od 01.05.2015r.

1. bilet normalny - 15 zł
 
2. bilet ulgowy - 10 zł
 
3. roczny bilet wstępu:
    bilet normalny 100 zł
    bilet ulgowy 60 zł
 
4. bilet dla uprawnionego posiadacza karty "OPOLSKA RODZINA" - 1 zł
    podobne karty np. "Opolska Karta Rodziny i Seniora" nie są honorowane.
 
5. bilet rodzinny (2+3)  -  50 zł
 
6. bilet w ramach programu promocyjnego „Odkryj Opole”
Uwaga: Promocja obowiązuje do 31.08.2015r.
(dostępny pod warunkiem pozostawienia w kasie przy zakupie biletu kuponu rabatowego).
        a) bilet normalny  - 12 zł
        b) bilet ulgowy      -   8 zł
 
W KASACH WPŁATY PRZYJMOWANE SĄ TYLKO GOTÓWKĄ ! 
 
ZA POMOCĄ KART BANKOWYCH BILETY MOŻNA NABYĆ W BILETOMATACH PRZED WEJŚCIEM DO ZOO Biletomaty Regulamin 150501.pdf
 
 Do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnieni są:
 • dzieci po ukończeniu 3 roku życia;
 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych, studenci  nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
 • emeryci, renciści
Do korzystania z biletów rodzinnych upoważnione są każdorazowo dwie osoby pełnoletnie i maksymalnie troje dzieci powyżej 3 roku życia.
 
Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnieni są:
 • dzieci do lat 3;
 • pracownicy ogrodów zoologicznych;
 • dzieci i młodzież do lat 18 objęci kształceniem specjalnym, wraz z  towarzyszącymi im opiekunami;
 • osoby powyżej 18 roku życia niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunami;
 • jeden opiekun (przewodnik), przypadajacy na każde 10 osób w przypadku grup uczniowskich
 • zorganizowane grupy podopiecznych Domów Dziecka, Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych.
Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych biletów wstępu są: 
 • ważna legitymacja szkolna/studencka
 • legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury;
 • dokument orzekający o stopniu niepełnosprawności;
 • ważny dokument potwierdzający zatrudnienie w ogrodzie zoologicznym;
 • karta "OPOLSKA RODZINA" (nie upoważnia do korzystania z dodatkowych promocji)
 • kupon rabatowy w ramach programu promocyjnego „Odkryj Opole” (nie upoważnia do korzystania z dodatkowych promocji)
 
Ogród Zoologiczny Opole Wyspa Bolko ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole, tel. +48 77 4564267 e-mail: zoo@zoo.opole.pl
Zapraszamy przez cały rok
od 1 maja 10.00-18.00 od 1 pażdziernika 9.00-16.00 od 1 grudnia 9.00-15.00 od 1 marca 9.00-16.00
Zobacz jak dojechać
Opracowanie: netkoncept.com